Valdes pieņemšanas laikie-pieraksts

Natālija Zlobina
Valdes priekšsēdētāja

Katra mēneša

1. nedēļas otrdienā

no plkst. 9.00 līdz 10.00 

Genādijs Sevastjanovs
Valdes Loceklis

Katra mēneša
2. nedēļas trešdienā
no plkst. 9.00 līdz 10.00

Andrejs Pavārs
VALDES LOCEKLIS

Katra mēneša

2. nedēļas otrdienā

no plkst. 9.00 līdz 10.00