Valdes pieņemšanas laikie-pieraksts

Natālija Zlobina
Valdes priekšsēdētāja

Katra mēneša

1. nedēļas otrdienā

no plkst. 9.00 līdz 10.00 

Andrejs Pavārs
VALDES LOCEKLIS

Katra mēneša

2. nedēļas otrdienā

no plkst. 9.00 līdz 10.00