Administrācijae-pieraksts

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Biroja administratore Ilona Kulakova 67366389 administracija@1slimnica.lv
Poliklīniku direktore Ilze Reinholde 67366221 ilze.reinholde@1slimnica.lv
Galvenā māsa Anita Šanca 67366379 anita.sanca@1slimnica.lv
Ekonomikas un attīstības direktore Alina Dūdele 67366466 alina.dudele@1slimnica.lv
Finanšu direktore - galvenā grāmatvede Daina Briede 67366342 daina.briede@1slimnica.lv
Personāla vadības nodaļas vadītāja Inta Luksa 67366396 inta.luksa@1slimnica.lv
Inženiertehniskās un saminieciskās nodaļas vadītājs Sandis Ozoliņš 67366368 sandis.ozolins@1slimnica.lv
Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītāja Natalja Voļaka 67366485 natalja.volaka@1slimnica.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Medne 67366295 iveta.medne@1slimnica.lv
Mārketinga un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Aleksejs Molčanovs 26045121 aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv
Iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Pukinskis 67366288 martins.pukinskis@1slimnica.lv
Juriste Sarmīte Maščinska 67366395 sarmite.mascinska@1slimnica.lv
Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs - medicīnas fiziķis Kārlis Baltacis 67366292

karlis.baltacis@1slimnica.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Vladislavs Voļaks 67366334 vladislavs.volaks@1slimnica.lv