Administrācijae-pieraksts

 

Amats

 

Tālrunis

E-pasts

Biroja administrators

 

67366389

administracija@1slimnica.lv

Galvenā māsa

 

67366379

 

Ekonomiskās analīzes un plānošanas direktors

 

67366466

 

Grāmatvedība: rēķini un parādi

  67366382  

Galvenais grāmatvedis

 

67366387

 

Personāla vadības nodaļas vadītājs

 

67366396

 

Inženiertehniskās un saminieciskās nodaļas vadītājs

 

67366216

 

Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītājs

 

67366485

 

Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājs

 

67366395

 

Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs

 

26045121

 

Vecākais iepirkumu speciālists

 

67366288

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

  67366295

 

Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs - medicīnas fiziķis

 

67366292

 

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

 

67366334