Evija Zālītee-pieraksts

Ārsts internists, kardiologs

Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikas vadītāja

Specialitāte: 
Internists (terapeits)
Kardiologs
Pakalpojums: 
Terapija
Attēls: