Rehabilitācijas klīnikā uz pilnu slodzi

Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku (Profesijas kods: 3255 01)

Piedāvājam:

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas – sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā,
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā,
 • veikt darba pienākumus darba laika ietvaros atbilstoši grafikam,
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda,
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-15 Eur/ mēnesī),
 • piemaksu par stāžu ārstniecības jomā,
 • 8 apmaksātas brīvdienas katru gadu, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai,
 • sertificētam masierim mēnešalgu EUR 248,00 par 0.25 slodzi jeb 10 stundam nedēļā dienas stacionārā no mēnešalgas EUR 992,00  apmērā pirms nodokļu nomaksas plus akordalga,
 • masierim bez sertifikāta mēnešalgu EUR 223,00 par 0.25 slodzi jeb 10 stundam nedēļā dienas stacionārā no mēnešalgas EUR 893,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas plus akordalga,
 • par ambulatoriem pakalpojumiem akordalgu.

Pienākumi:

 • Veikt pacienta veselības un funkcionāla stāvokļa novērtēšanu, izvērtēt masāžas kontrindikācijas, informēt pacientu par masāžas iedarbību, vēlamo režīmu un veselības veicināšanas iespējām,
 • veikt nozīmētas zonas masāžu, ievērojot pakalpojuma intensitāti un ilgumu saskaņā ar ārsta norādījumiem. Pielietojot dažādus masāžas veidus, veicināt pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos,
 • sekot ārstēšanas dinamikai un savlaicīgi izdarīt nepieciešamās korekcijas. Izvērtēt masāžas rezultātus un veikt sniegtā pakalpojuma uzskaiti,
 • dokumentēt informāciju, kas saistīta ar pacientu un viņam veiktajām manipulācijām/procedūrām ārstniecības jomā un nodrošināt tās uzglabāšanu atbilstoši Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām,
 • sniegt izsmeļošu informāciju pacientam par viņa veselības stāvokli, ārstēšanas gaitu, prognozi, ievērojot Ārstniecības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ētikas un konfidencialitātes principus.

Prasības pretendentiem/ēm:

 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā,
 • Sertifikāts specialitātē,
 • Iepriekšēja darba pieredze līdzvērtīgā amatā,
 • Prasme plānot darba laiku,
 • Valsts valodas prasme augstākajā C līmenī 1.pakāpē.