(profesijas kods 1211 04)
uz nenoteiktu laiku (pilna slodze)

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • Nodrošināt Slimnīcas grāmatvedības uzskaites organizācijas iekšējo normatīvo aktu  izstrādi;
 • Veikt Slimnīcas Grāmatvedības uzskaites politikas izstrādi un aktualizēšanu saskaņā ar LR normatīvo aktu par grāmatvedības uzskaiti prasībām, un nodrošināt patiesu, savlaicīgu un pilnīgu Slimnīcas un tās sturktūrvienību saimniecisko darījumu un notikumus atspoguļojumu;
 • Sekot LR normatīvo aktu izmaiņām grāmatvedības kārtošanas un nodokļu jomā un informēt padotībā esošos darbiniekus par izmaiņām normatīvajos aktos, nodrošinot darba izpildi saskaņā ar tiem;
 • Nodrošināt ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti saskaņā ar LR normatīvo aktu, Slimnīcas iekšējo normatīvo aktu un Grāmatvedības uzskaites politikas prasībām;
 • Nodrošināt apgrozāmo līdzekļu – krājumu, debitoru, naudas līdzekļu uzskaiti saskaņā ar LR normatīvo aktu, Slimnīcas  iekšējo normatīvo aktu un Grāmatvedības uzskaites politikas prasībām;
 • Nodrošināt pašu kapitāla, nākamo periodu ieņēmumu un uzkrāto saistību uzskaiti saskaņā ar LR normatīvo aktu, Slimnīcas  iekšējo normatīvo aktu un Grāmatvedības uzskaites politikas prasībām;
 • Nodrošināt norēķinu ar piegādātājiem, darbuzņēmējiem un citiem kreditoriem uzskaiti saskaņā ar LR normatīvo aktu, Slimnīcas  iekšējo normatīvo aktu un Grāmatvedības uzskaites politikas prasībām;
 • Nodrošināt darba algas un ar darba samaksu saistīto nodokļu aprēķinu un izmaksu saskaņā ar LR normatīvo aktu, Slimnīcas  iekšējo normatīvo aktu un Grāmatvedības uzskaites politikas prasībām;
 • Veikt regulāru datu pārbaudi saimniecisko darījumu reģistros, kontrolēt ieņēmumu, izmaksu, sintētisko un analītisko kontu pārskatus;
 • Nodrošināt Slimnīcas līdzekļu inventarizācijas un veikt bilances posteņu inventarizācijas, noteikt un iegrāmatot inventarizāciju rezultātus, izdarīt koriģējošos un slēguma ierakstus.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • augstākā  izglītība grāmatvedībā vai finanšu vadībā (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • pieredze galvenā grāmatveža amatā vismaz 5 gadi;
 • teicamas finanšu grāmatvedības zināšanas;
 • pieredze  resursu vadības sistēmas Horizon lietošanā un administrēšanā;
 • vēlamas zināšanas par veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas principiem, normatīvo aktu pārzināšana veselības aprūpes finansēšanas jomā;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem;
 • datorprasmes: tekstapstrādes programmas, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas, strādāt Windows vidē, kā arī gatavība apgūt prasmi strādāt specializētās Informāciju sistēmās;
 • spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu un komandas darbu;
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem.
 • augsta atbildības izjūta.

PIEDĀVĀJAM:

 • mēnešalgu mēnesī EUR 2659.00 bruto (pirms nodokļu nomaksas);
 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas – dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.
Tālrunis informācijai: 67366396

Pieteikuma termiņš: līdz 2024.gada 31.jūlijam.