Darba aizsardzības speciālists

PERSONĀLA VADĪBAS DAĻĀ uz nenoteiktu laiku (nepilna slodze)

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • izstrādāt un aktualizēt darba aizsardzības instrukcijas, iekšējos normatīvos aktus un citu, ar darba aizsardzību saistītu, dokumentāciju,
 • veikt Slimnīcas nodarbināto sākotnējās, atkārtotās un neplānotās instruktāžas un tematiskās apmācības darba aizsardzībā,
 • veikt darbinieku nosūtīšanu uz pirmreizējo, periodisko vai ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi un sekot līdzi  tās izpildei,
 • piedalīties darba vides riska faktoru identificēšanā un novērtēšanā, veikt riska faktoru mērījumus,
 • veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām,
 • veikt darba vides uzraudzību Slimnīcas struktūrvienībās, kā arī sniegt priekšlikumus darba vides uzlabošanai,
 • organizēt citus darba aizsardzības pasākumus,
 • ievadīt un apstrādāt informāciju Slimnīcas elektroniskajās datu uzskaites sistēmās savas kompetences ietvaros.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • Augstākā izglītība un papildizglītība darba aizsardzības jomā 60 stundu apmērā,
 • pieredze darba aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • spēja izprast un orientēties darba aizsardzības reglamentējošos normatīvajos aktos,
 • valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem,
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (Word, Excel, PowerPoint) ikdienas lietotāja līmenī,
 • labas komunikācijas prasmes, prasme strādāt komandā,
 • iniciatīva un atbildības izjūta.

PIEDĀVĀJAM:

 • mēnešalgu mēnesī  EUR 1156, 00 (pirms nodokļu nomaksas) par 0,8  slodzes apjomu,
 • veikt pienākumus 32 stundas nedēļā, iespēja vienoties par elastīgu darba grafiku,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā,
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika,
 • iespēju pilnveidoties un attīstīt profesionālo izaugsmi,
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus,
 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas – dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā.

Gaidīsim Jūsu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi Darba aizsardzības speciālists” e-pastā: atlase@1slimnica.lv.

Tālrunis informācijai: 67366369