administrācijas biroja telpu uzkopšanai katru darba dienu pēc plkst.16.30 uz pusslodzi.

Ja Tev ir darba pieredze biroja telpu uzkopšanā un vari iesniegt atsauces no iepriekšējā vai esošā darba devēja par sava darba kvalitāti, tad piesakies šim amatam un

piedāvāsim:

  • darba vietu pilsētas centrā – Bruņinieku ielā 5, Rīgā,
  • veikt administrācijas telpu (kabinetu, gaiteņu, labierīcības telpu) uzkopšanas darbus atbilstoši telpu zonējumam ar dažādu uzkopšanas biežumu (katru dienu),
  • nepilnas slodzes amats ar darba laiku katru darba dienu pēc plkst.16.30,
  • mēnešalga Eur 310.00, pirms nodokļu nomaksas,
  • sociālās garantijas,
  • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām,
  • ievērojamas atlaides līdz 70% braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 15,00),
  • papildus atvaļinājums – 1 diena par katru bērnu, ja ir mazāk kā 3 bērni vecumā līdz 14 gadiem, vai 3 dienas, ja ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti.