Dezinfekcijas un sterilizācijas pakalpojumie-pieraksts

 

Kods

Pakalpojums

Cena, EUR

7.1.

Dezinfekcijas pakalpojumi par vienību – kaste ar izmēru 0.3m x 0.3m x 0.6m

 1,70

7.2.

Sterilizācijas pakalpojumi par vienību – kaste ar izmēru 0.3m x 0.3m x 0.6m

 6,00

7.3.

Individuālā kārtā/ārpus kārtas

 48,00