Izsolese-subscription

 
Publikacijas datums  24.07.2018.
Izsoles identifikācijas Nr.  
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona  V. Petrītis
Tālrunis  29487268
Izsole  10.08.2018.  11:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 03.07.2018.

Izsoles identifikācijas Nr.

R1S TN-2018/1

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 13.07.2018. 9.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 04.01.2018.
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN-2017/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 12.01.2018., 9.30
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 18.05.2017.
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN-2017/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.05.2017., 9.30
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums 10.02.2017.
Izsoles identifikācijas Nr. 1-2017
Izsoles norises kārtība

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Kontaktpersona S.Maščinska
Tālrunis 67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 24.02.2017., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Publikacijas datums 30.11.2016
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2016/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 08.12.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

 

Publikacijas datums 03.10.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S KM 2016/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Maščinska
Tālrunis 67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 21.10.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums 27.09.2016
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2016/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 05.10.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 06.10.2016.

Nomas līgums tiek slēgts ar ģimenes ārstu Alberto Sadu

 

Publikacijas datums 18.09.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.09.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 21.08.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/4
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67336238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.09.2015 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 01.09.2015.

Nomas līgums tiek slēgts ar SIA "Med Alfa", reģ.nr.40003602225

Publikacijas datums 22.05.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/3
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.06.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 01.06.2015. 
Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "Katedra", reģ. Nr.40003998173. 

 

Lēmums

Publikacijas datums 21.04.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67336238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.04.2015 08:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 28.04.2015. Nomas līgums tiks slēgts ar psiholoģi Anastasiju Jurkeviču, 191175-10654.

Lēmums

Publikacijas datums 17.02.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.02.2015 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 26.03.2015. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "UniHaus", reģ.Nr.40003931388.

Lēmums 

Publikacijas datums 11.11.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/6
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 19.11.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Līgums netika noslēgts

 

Publikacijas datums 03.11.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 10.11.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 21.11.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "Karāls Plus", reģ.Nr.40003319017

Lēmums

Publikacijas datums 22.09.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/4
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.09.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 14.10.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar B.Ivanovu.

Lēmums

Publikacijas datums 30.07.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/3
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Līguma projekti

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 07.08.2014 08:59:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 20.08.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "Centrālā laboratorija", reģ.Nr.40003210801

Lēmums

Publikacijas datums 15.07.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 23.07.2014 08:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 20.08.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar zobārstēm D.Briedi, G.Liepu, S.Oliņu

Lēmums

Publikacijas datums 11.06.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 16.06.2014 16:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 07.07.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "NOKRA", reģ.Nr. 42103015708

Lēmums

Publikacijas datums 18.09.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.09.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu