Ģimenes medicīnae-subscription

Ģimenes medicīna  nodrošina nepārtrauktu un visaptverošu veselības aprūpi katram cilvēkam un ģimenei kopumā. Tā apvieno bioloģiskās, psiholoģijas un sociālās zinātnes, lai atbalstītu dažādu vecumu un dzimumu pacientus.

Ģimenes ārsti darbojas kā pacienta veselības advokāti visos ar veselību saistītajos jautājumos:

  • koordinē konsultācijas pie speciālistiem;
  • nosūta uz ārstēšanos slimnīcā;
  • nodrošina mājas aprūpi un iesaista par sociālo palīdzību atbildīgos darbiniekus, ja tas ir nepieciešams.

 

Ar ģimenes ārstu darba laiku var iepazīties šeit:  https://www.1slimnica.lv/lv/gimenes-arstu-darba-laiki-0