Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadāe-subscription