Administrācijae-subscription

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Biroja administrators

Ilona Kulakova

67366389

administracija@1slimnica.lv

Galvenā māsa

Anita Šanca

67366379

anita.sanca@1slimnica.lv

Ekonomikas un attīstības direktors

Alina Dūdele

67366466

alina.dudele@1slimnica.lv

Galvenais grāmatvedis

Janeta Akmene

67366386

janeta.akmene@1slimnica.lv

Personāla vadības nodaļas vadītājs

Inta Luksa

67366396

inta.luksa@1slimnica.lv

Inženiertehniskās un saminieciskās nodaļas vadītājs

Sandis Ozoliņš

67366368

sandis.ozolins@1slimnica.lv

Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītājs

Laila Ančeva

67366485

laila.anceva@1slimnica.lv

Jurists

Sarmīte Maščinska

67366395

sarmite.mascinska@1slimnica.lv

Mārketinga un klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs

Aleksejs Molčanovs

26045121

aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Mārtiņš Pukinskis

67366288

martins.pukinskis@1slimnica.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists

Iveta Medne

67366295

iveta.medne@1slimnica.lv

Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs - medicīnas fiziķis

Kārlis Baltacis

67366292

karlis.baltacis@1slimnica.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Vladislavs Voļaks

67366334

vladislavs.volaks@1slimnica.lv