Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadāе-запись