Pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadamе-запись