Piemaksas, prēmijas, sociālās garantijasе-запись

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

 

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

Nr. p. k.

 Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

 Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (EUR vai %)

 Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

     1.

 Piemaksa par stāžu

 1% no darba algas

 Saskaņā ar Darba koplīgumu

      2.

 Piemaksa par papildus darbu (darba intensitāti)

līdz 50% no darba algas

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      3.

Piemaksas no Nacionālā Veselības dienesta (NVD)

19-38 EUR/ mēnesī

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar NVD un valdes rīkojumu

      4.

Prēmijas

Pēc gada pārskata apstiprinātiem rezultātiem

Saskaņā ar kapitāldaļu turētāja lēmumu, valdes lēmumu un Darba samaksas nolikumu

      5.

Piemaksa par svētku stundām

100% no noteiktās stundas tarifu likmes

Saskaņā ar Darba likumu

      6.

Piemaksa par nakts stundām

50% no noteiktās stundas tarifu likmes

Saskaņā ar Darba likumu un koplīgumu

      7.

Piemaksa par vadību

71.14 EUR/mēnesī

Saskaņā ar Darba koplīgumu

      8.

Piemaksa par zinātnisko  grādu

50.00 EUR/mēnesī

Saskaņā ar valdes lēmumu

      9.

Piemaksa par specifiskiem un īpašiem darba apstākļiem

20 EUR/mēnesī

Saskaņā ar valdes lēmumu

 

Sociālās garantijas

Nr. p. k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

      1.

Mācību atvaļinājums

20 kalendārās dienas gadā

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      2.

Apmaksātas brīvdienas

līdz 3 kalendārām dienām gadā

Saskaņā ar Darba likumu un darba samaksas nolikumu

      3.

Ikgadējais atvaļinājums

28 kalendārās dienas gadā

Saskaņā ar Darba likumu

      4.

Pabalsts (apbedīšanas)

minimālās algas apmērā

Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu

      5.

Atlaišanas pabalsts

Līdz 4 mēneša vidējai izpeļņai

Saskaņā ar Darba likumu un darba samaksas nolikumu