Zemsliekšņu iepirkumie-pieraksts

Publikācijas datums 20.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-61
Līguma priekšmets

„Komplekti lāzervēnu operācijām” 

CPV kods - 33100000-1

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi

Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 25.04.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 

Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 21.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-60
Līguma priekšmets

„Dekoratīvo augu iegāde” 

CPV kods - 03110000-5

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi

Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 26.04.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 

Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 11.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-53
Līguma priekšmets

„Darba apģērba iegāde” 

CPV kods - 18100000-0

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona D.Gailīte
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi

Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 20.04.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 

Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 31.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-49
Līguma priekšmets

„Ārstnieciskās plazmaferēzes vienreizējās lietošanas maģistrāļu komplektu piegāde ar iekārtas patapinājumu” 

CPV kods - 33000000-0

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi

Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 05.04.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 

Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 11.04.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", reģ.Nr. 40003651502-9990,00 EUR bez PVN
 

 

Publikācijas datums 24.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-44
Līguma priekšmets

„Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana” 

CPV kods - 98310000-9

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums ar grozījumiem

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi

Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 29.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 31.martam, plkst. 10.00 (sakarā ar izmaiņām Tehniskajā specifikācijā-Piedāvājumā)

Līguma piešķiršanas kritērijs Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 31.03.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Bauskas sadzīves pakalpjumi", reģ.Nr.40103336140- 9990,00 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 21.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-43
Līguma priekšmets

„Par darbinieku un pacientu fizisku aizsardzību, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardzi Rīgas 1.slimnīcā”  

CPV kods - 09310000-5

Lēmums

Līgums - SIA "Rīgas Apsardzes sabiedrība"

 

Publikācijas datums 15.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-39
Līguma priekšmets

„Audu retrakcijas sistēmas iegāde laparoskopiskajām operācijām 

CPV kods - 33000000-0

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 17.03.2017., plkst.12:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 17.03.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR UAB ViaMedPharma, reģ.Nr. 302458152- 300,00 EUR bez PVN
 

 

Publikācijas datums 13.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-38
Līguma priekšmets

„Mopu un mopu turētāju iegāde”  

CPV kods - 39224100-9

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 17.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 20.03.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "EMANSIS"- 361,08 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 10.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-36
Līguma priekšmets

„Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Rīgas 1.slimnīcas 2017. un 2018.gada pārskatiem” 

CPV kods - 79212100-4

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona D.Gailīte
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 17.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 10.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-37
Līguma priekšmets

„Par maināmiem paklājiem Rīgas 1.slimnīcai” 

CPV kods - 39530000-6

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 15.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Lēmuma pieņemšanas datums 07.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-33
Līguma priekšmets

„Par Longopac maisu iegādi operāciju zālei” 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA “Profiks Clean”

 

Publikācijas datums 02.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-32
Līguma priekšmets

„Temperatūras reģistratoru iegāde” 

CPV kods - 38000000-5

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 07.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 07.03.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “AB Medical Group Riga”, 350 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 01.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-30
Līguma priekšmets

„Redzes korekcijas līdzekļu iegāde SIA "Rīgas 1.slimnīca" darbiniekiem” 

CPV kods - 33734000-4

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 06.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 28.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-28
Līguma priekšmets

Palātu māsu izsaukuma sistēmu apkalpošana un remonts” 

CPV kods - 50000000-5

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "GARDE"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 03.03.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 06.03.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "GARDE"- 1638 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 20.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-25
Līguma priekšmets

„Automašīnu remonta pakalpojumi” 

CPV kods - 50100000-6

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Līgums- SIA "Astra Motors"

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 23.02.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 28.02.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Astra Motors", 10,20 EUR bez PVN / stundā

 

Publikācijas datums 17.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-24
Līguma priekšmets

„Cietā diska iegāde​” 

CPV kods - 30230000-0

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 21.02.2017., plkst.12:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums 21.02.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika" - 266,73 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 10.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-22
Līguma priekšmets

„1. un 2. drošības grupas medicīnas ierīču tehniskās pārbaudes vigilances sistēmas ietvaros​” 

CPV kods - 50410000-2

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 15.02.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 09.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-21
Līguma priekšmets

„Āra pelnu trauku iegāde” 

CPV kods - 39224340-3

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 13.02.2017., plkst.12:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 08.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-18
Līguma priekšmets

„Lentu iegāde reģistratūrā esošai rindu sistēmai”  

CPV kods - 22000000-0

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums SIA "Nestly"

Kontaktpersona D.Gailīte
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 10.02.2017., plkst.15:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 13.02.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Nestly" - 838,80 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 01.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-17
Līguma priekšmets

„Žalūziju iegāde Sāpju kabinetam un administrācijas telpām” 

CPV kods - 39515400-9

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Līgums- SIA "Thomson Solutions"

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 03.02.2017., plkst.15:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 07.02.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Thomson Solutions", 1638,96 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 01.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-16
Līguma priekšmets

„Peldbaseinu remonta un servisa pakalpojumi”  

CPV kods - 90900000-6

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums - SIA "Baltic Chemical"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 03.02.2017., plkst.12:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 08.02.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Baltic Chemical", 3990 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 25.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-12
Līguma priekšmets

„Tehniskās sāls iegāde” 

CPV kods - 34927100-2

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "Aktivators"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 27.01.2017., plkst.12:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 27.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Aktivators"- 740 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 24.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-10
Līguma priekšmets

„Pacientu skapīšu iegāde Sāpju kabinetam” 

CPV kods - 33192000-2

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "Segaway"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 27.01.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 27.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Segaway", 1040 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 23.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-8
Līguma priekšmets

Gaisa sausinātāja Danvex DEH-1700wp remonts” 

CPV kods - 50000000-5

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 26.01.2017., plkst.15:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums -
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR -

 

Publikācijas datums 16.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-6
Līguma priekšmets

„Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšana Endoskopijas nodaļā” 

CPV kods - 45312000-7

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 18.01.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 18.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība", 2757,92 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 16.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-5
Līguma priekšmets

„Autostāvvietas apmaksas un vadības sistēmas FidPark apkalpošana” 

CPV kods - 50000000-5

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "BIS S"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 18.01.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 18.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "BIS S", 3999 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 13.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-4
Līguma priekšmets

„Elektropreču piegāde” 

CPV kods - 31000000-6

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "ELSTAR"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 17.01.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 18.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "ELSTAR", 3990 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 13.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-3
Līguma priekšmets

„Santehnikas preču piegāde” 

CPV kods - 44000000-0

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA “SB”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 17.01.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 17.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "SB", 3990 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 06.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-2
Līguma priekšmets

„Žalūziju iegāde Ķirurģijas nodaļai” 

CPV kods - 39515400-9

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA “THOMSON Solutions”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 11.01.2017., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 13.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “THOMSON Solutions”, 1940,60 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums

23.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/73
Līguma priekšmets

„Fiskālā draivera iegāde kases aparātam CHD 5850”  

CPV kods - 48960000-5

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 29.12.2016., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 19.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/69
Līguma priekšmets

„Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi”  

CPV kods - 90920000-2

Tehniskā specifikācija-Piedāvājums

Lēmums

Līgums- SIA "SLAZDS-C"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 22.12.2016., plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 
Līguma piešķiršanas kritērijs
Zemākā cena
Lēmuma pieņemšanas datums 28.12.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR
Skatīt lēmumu.