Pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadame-pieraksts