Laboratorijae-pieraksts

Visa veida laboratoriskie izmeklējumi
sadarbībā ar Centrālo laboratoriju.