amatpersonu pieņemšanas laikie-pieraksts

Natālija Zlobina
Valdes priekšsēdētāja

Katra mēneša

1. nedēļas otrdienā

no plkst. 9.00 līdz 10.00 

Genādijs Sevastjanovs
Valdes Loceklis

Katra mēneša
2. nedēļas otrdienā
no plkst. 9.00 līdz 10.00