Administrācijae-pieraksts

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Biroja administratore Ilona Kulakova 67366389 administracija@1slimnica.lv
Poliklīniku direktore Ilze Reinholde 67366221 ilze.reinholde@1slimnica.lv
Galvenā māsa Anita Šanca 67366379 anita.sanca@1slimnica.lv
Ekonomikas un attīstības direktore Alina Dūdele 67366466 alina.dudele@1slimnica.lv
Finanšu direktore - galvenā grāmatvede Daina Briede 67366342 daina.briede@1slimnica.lv
Personāla direktore Ilze Noreiko 67366396 ilze.noreiko@1slimnica.lv
Tehniskais direktors Andris Bartkevičs 67366368 andris.bartkevics@1slimnica.lv
Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītāja Natalja Voļaka 67366485 natalja.volaka@1slimnica.lv
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Iveta Medne 67366295 iveta.medne@1slimnica.lv
Mārketinga speciālists Aleksejs Molčanovs 26045121 aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv
Vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Pukinskis 67366288 martins.pukinskis@1slimnica.lv
Juriste Sarmīte Maščinska 67366395 sarmite.mascinska@1slimnica.lv
Medicīnas iekārtu inženiere - fiziķe Lada Bumbure 67366292 lada.bumbure@1slimnica.lv
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Vladislavs Voļaks 67366334 vladislavs.volaks@1slimnica.lv