Amatpersonu sarakstse-subscription

Slimnīcas amatpersonu saraksts 2016. gadā

 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

 Andrejs Pavārs

 Valdes loceklis

30.04.2004. 

 3.

Genādijs Sevastjanovs 

 Valdes loceklis

16.03.2010. 

4. Andris Bartkevičs Tehniskais direktors, iepirkumu komisijas loceklis

09.06.2016.

 5.

 Jānis Brasliņš

 Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks, iepirkumu komisijas loceklis 

 15.04.2008.

 6.

 Daina Briede

Finanšu direktore, galvenā grāmatvede

 05.09.2008.

 7.

 Lada Bumbure

 Med. iekārtu inženiere, iepirkumu komisijas locekle

 13.01.2016.

 8.

 Santa Divanovska

Vec. ekonomiste, iepirkumu komisijas locekle

 21.05.2014.

 9.

 Maija Drīksne

 Zobārstniecības vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

 02.03.2015.

 10.

 Alina Dūdele

 Ekonomikas un attīstības direktore

 04.01.2016.

 11.

 Sarmīte Dzene

 Poliklīnikas "Šarlotes" vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

 01.08.2013.

 12.

 Ilona Hartmane

 ĀSTS centra vadītāja

 01.12.2012.

13.

Anda Jumiķe

Aptiekas vadītāja, iepirkumu komisijas locekle 14.11.2016.

 14.

 Indra Karkovska

 Ekonomiste, iepirkumu komisijas locekle

 01.08.2012.

 15.

 Ainārs Krūmiņš

 Saimniecības pārzinis, iepirkumu komisijas loceklis

  01.08.2012.

 16. Sarmīte Maščinska Juriste, iepirkumu komisijas locekle

18.10.2016.

 17.

 Ilze Noreiko

 Personāla direktore

 05.09.2008.

18. Mārtiņš Pukinskis

Vecākais iepirkumu speciālists

09.05.2016.
19. Uldis Pastuhovs Infekciju kontroles speciālists, iepirkumu komisijas loceklis

25.04.2016.

 20.

 Ilze Reinholde

 Poliklīniku direktore, iepirkumu komisijas locekle

 10.03.2010.

 21.

 Anita Šanca

 Intensīvās terapijas virsmāsa, iepirkuma komisijas locekle

 10.07.2015.

 22.

 Zane Tīcmane

 Operāciju bloka vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

21.02.2013.