Amatpersonu sarakstse-subscription

Slimnīcas amatpersonu saraksts 2017. gadā

 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

 Genādijs Sevastjanovs 

 Valdes loceklis

16.03.2010.

 3.

Andrejs Pavārs

 Valdes loceklis

09.08.2016

4. Andris Bartkevičs Tehniskais direktors

20.08.2016.

 5.

 Daina Briede

Finanšu direktors - galvenais grāmatvedis

 05.09.2008.

 6.

Kārlis Baltacis

Iepirkuma komisijas loceklis

19.06.2017.

 7.

 Santa Divanovska

Iepirkuma komisijas loceklis

 21.05.2014.

 8.

 Alina Dūdele

 Ekonomikas un attīstības direktors

 01.01.2016.

 9.

 Ilona Hartmane

 Ādas un STS klīniskā centra direktors

 01.12.2012.

10.

Anda Jumiķe

Iepirkuma komisijas loceklis 14.11.2016.

 11.

Laima Rancāne

Iepirkuma komisijas loceklis

01.12.2016.

 12.

 Indra Karkovska

 Iepirkuma komisijas loceklis

 01.02.2012.

 13. Sarmīte Maščinska Jurists

18.10.2016.

14. Mārtiņš Pukinskis

Iepirkuma nodaļas vadītājs

09.05.2016.

 15.

 Ilze Reinholde

 Poliklīniku direktors

 10.03.2010.

 16.

 Anita Šanca

 Iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

  17.

 Zane Tīcmane

 Iepirkuma komisijas loceklis

21.02.2013.

  18. 

Iveta Medne  Iepirkuma komisijas loceklis 18.01.2017.