Darba piedāvājumie-subscription

Aicinām darbā:

 

Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļā steidzami vajadzīgi:

1. Medmāsa uz vienu slodzi ar 1.jūniju, dienas un diennakts dežūras.

2. Māsu palīgs/aprūpētājs/sanitārs pacientu aprūpei - 2 slodzes, dienas un diennakts dežūras.

Kontaktpersona:  nodaļas virsmāsa Solveiga Mikule, tālr. 26338475, e-pasts: solveiga.mikule@1slimnica.lv

_____________________________________________________________________

 

Kvalitātes vadības sistēmu speciālistu /i

Prasības kanditātiem

 • Augstākā izglītība kvalitātes vadībā.
 • Prasme pielietot praktiskajā darbā kvalitātes nodrošināšanas metodes;
 • Zināšanas un prasmes procesu/sistēmu aprakstu un shēmu izstrādāšanā, statistiskajā un analītiskajā datu apstrādē; izmaiņu vadībā;
 • Labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • Labas angļu un krievu  valodas zināšanas
 • Spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu.

Priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze akreditētajā vai sertificētajā ārstniecības iestādē.

Darba apraksts

 • Sadarbībā ar atbildīgajām personām izstrādāt procesu/sistēmu aprakstus;
 • Veikt iekšējos auditus;
 • Piedalīties nevēlamo notikumu, iekšējo un ārējo auditu laikā konstatēto neatbilstību/novērojumu cēloņu un seku analīzē, pielietojot kvalitātes nodrošināšanas metodes;
 • Piedalīties risku identificēšanā un analīzē.

Slimnīca piedāvā

 • dinamisku darbu un vērtīgu pieredzi;
 • profesionālu un draudzīgu komandu;
 • konkurētspējīgu   atalgojumu un sociālās garantijas.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt  uz e-pasta adresi: natalja.volaka@1slimnica.lv  vai pasta adresi SIA “Rīgas 1.slimnīca”  Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001  ar norādi “Kvalitātes speciālista atlase”.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

__________________________________________________________________

Iepirkumu speciālistu

Darba apraksts:

Plānot un organizēt iepirkumu procesus saskaņā ar Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām. Sagatavot uz saskaņot iepirkumu līgumu projektus.

Prasības amatam:

Izglītības prasības: Augstākā izglītība.

Profesionālā pieredze: kā iepirkumu speciālistam vismaz 2 gadi;

Profesionālās zināšanas un prasmes:

- analizēt un pielietot darbā LR normatīvo aktu prasības un vadlīnijas, kas attiecas uz iepirkumu jomu;

Vispārējās zināšanas un prasmes:

Valodas:

- valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem;

- angļu valoda - sarunvalodas līmenī;

- krievu valoda – labā līmenī.

Datorprasmes: tekstapstrādes, prezentāciju gatavošanas prasmes, prasme strādāt ar izklājlapām (Excel u.c.), lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas, strādāt Windows vidē.

Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu.

Pienākumi

        - Organizēt iepirkuma procesu un izstrādāt iepirkumu dokumentāciju atbilstoši Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām.

        - Sagatavot un saskaņot iepirkumu rezultātā slēdzamo līgumu projektus.

        - Organizēt iepirkumu rezultātā pieņemto lēmumu ietvaros līgumu noslēgšanas procesu.

        - Uzturēt un aktualizēt ar iepirkumiem saistīto informāciju Slimnīcas elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā un IUB datu bāzē.

        - Publicēt informāciju par iepirkumiem Slimnīcas mājas lapā.

        - Uzraudzīt iepirkumu līgumu atbilstību iepirkumu dokumentācijai un LR normatīvajiem aktiem.

        - Pārstāvēt Slimnīcu IUB, tiesā un citās institūcijās jautājumos, kas attiecināmi uz iepirkumiem.

Slimnīca piedāvā:

-Stabilu atalgojumu;

-Labus darba apstākļus;

-Tehnisko un informatīvo atbalstu;

- Draudzīgu kolektīvu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt kontaktpersonai uz e-pastu:alina.dudele@1slimnica.lv

N.B! Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajai kārtai.

______________________________________________________________________

ķirurģijas nodaļas virsmāsu.

Lūdzu sūtīt savu CV uz e-pasta adresēm:: anita.sanca@1slimnica.lv, ilze.noreiko@1slimnica.lv

_______________________________________________________________________

Kardiologu uz 0,5 darba slodzi

Funkcionālās diagnostikas nodaļā,  lai veiktu veloergometrijas testus un holtera monitorešanu.​

Kontaktpersona: personāla direktore Ilze Noreiko, tālr.67366396, e-pasts: ilze.noreiko@1slimnica.lv

_______________________________________________________________________

Sanitāru operāciju blokā - vīrieti

Sākotnēji uz noteiktu laiku, pēc tam uz pastāvīgu slodzi.

Kontaktpersona: galvenā māsa Anita Šanca, tālr.67366379, mob.26848646 e-pasts:  anita.sanca@1slimnica.lv

 

Ārstu neirologu

Lūdzu sūtīt savu CV uz e-pasta adresi: ilze.reinholde@1slimnica.lv

Tālrunis 67366221

_______________________________________________________________________

Ārstu traumatologu-ortopēdu

(artroskopiju veikšanai)

Ārstu ķirurgu

(laparaskopiju veikšanai)

Ārstu endoskopistu

(kolonoskopiju un gastroskopiju veikšanai).

Gaidīsim ārstus pēc rezidentūras, kuri varēs iziet apmācību pieredzējušu kolēģu vadībā, lai turpinātu darbu mūsu kolektīvā.

Kontaktpersona: personāla direktore Ilze Noreiko, tālr.67366396, e-pasts: ilze.noreiko@1slimnica.lv

_______________________________________________________________________

Centrālā sterilizācijas nodaļā, tehniskais darbinieks 

(40h nedēļā / darbs pēc grafika)

Centrālā sterilizācijas nodaļā, dezinfektors 

(darbam uz nepilnu slodzi)

Lūdzu sūtīt savu CV uz e-pasta adresi: inga.lobodinska@1slimnica.lv

Tālrunis 26397719

_______________________________________________________________________

STEIDZAMI

 • māsu palīgu (sanitāru) Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā.

 • apkopēju Endoskopijas nodaļā.

Kontaktpersona: personāla direktore Ilze Noreiko, tālr.67366396, e-pasts: ilze.noreiko@1slimnica.lv

_______________________________________________________________________

Bērnu masieri (darbam uz nenoteiktu laiku)

Prasības:

 • Bērnu masiera sertifikāts;
 • Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • Darba pieredze – tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Lūdzu sūtīt savu CV uz e-pasta adresi: sarmite.dzene@1slimnica.lv

Tālrunis 29236592

_______________________________________________________________________

Fizioterapeitu darbam ar bērniem un pieaugušajiem (darbam uz nenoteiktu laiku)

Prasības:

-      Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits;

-      Ārstniecības personas reģistra apliecība;

-      Fizioterapeita sertifikāts – tiks uzskatīts par priekšrocību;

-      Darba pieredze fizioterapeita amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-      Valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Lūdzu sūtīt savu CV uz e-pasta adresi: sarmite.dzene@1slimnica.lv

Tālrunis 29236592

_______________________________________________________________________

Apkopēju Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskajā centrā

Kontaktpersona: personāla direktore Ilze Noreiko, tālr.67366396, e-pasts: ilze.noreiko@1slimnica.lv

_____________________________________________________________________

Otolaringologu Arodveselības nodaļā

Kontaktpersona: Arodveselības nodaļas vadītāja Gaļina Veibere, tālr. 26533029,

e-⁠pasts: galina.veibere@1slimnica.lv

_______________________________________________________________________

Zobārstu, zobārstu-ķirurgu, zobārstu-ortodontu  darbam ar bērniem un pieaugušajiem

Nepilns darba laiks, akkorddarba samaksa. 

Kontaktpersona: Ieva Jansone, tālr.29437022, e-pasts: ieva.jansone@1slimnica.lv